Fluke VR1710-häiriöjännitetallennin

Tehokas työväline

 

Yksivaiheinen, pistorasiaan liitettävä Fluke VR1710-häiriöjännitetallennin on todella helppokäyttöinen ratkaisu sähkönlaatuun vaikuttavien parametrien paikallistamiseen ja tallentamiseen sekä nopeaan ongelmatilanteisiin reagoimiseen ja laiteseisokkien vähentämiseen.

Laite on tehokas työväline, joka sopii kaikenlaisiin isoihinkin ympäristöihin (tehtaat, laitokset, suuret huolto-organisaatiot) silloin, kun laitosten valvonta- ja ylläpitohenkilökunnan on saatava varmistettua toimintojen sujuvuuden kannalta aivan oleellinen sähkönlaadun tasaisuus.

Laite tallentaa käyttäjän valitsemin jaksoin (kesto 1 sekunnista 20 minuuttiin) jännitteen laadun parametrit, kuten RMS-keskiarvo, transientit ja välkyntä sekä harmoniset yliaallot.

 

Toiminnot:

  • Jännitetrendien, katkosten ja yleisen sähkönlaadun nopean ja helpon tallennuksen avulla jänniteongelmien taustalla olevat syyt on helppo tunnistaa
  • Erittäin helppokäyttöinen – kytke laite suoraan pistorasiaan ja tallenna tiedot
  • Jatkuva kaikkien arvojen tallennus katkoitta – yhden laitteen avulla saat kattavan kokonaiskuvan, tallennat tapahtumat ja jännitteen sekä säästät testausaikaa
  • Tietojen selkeä graafinen yhteenveto ja tärkeimpien sähkönlaatuparametrien kätevä yleisesitys – ei enää jännitteen laatuun liittyvien ongelmien arvailua
  • Min-, Max- ja Avg-RMS-arvot (1/4-jakso) sekä aikaleimat – totea nopeasti, mitä on tapahtunut ja milloin
  • Transienttinäyttö (>100 μs) ja aikaleima – tunnista sähkönlaatuongelmat nopeasti graafisen ohjelmiston avulla
  • Välkynnän tallennus standardin EN 61000-4-15 mukaisesti ja yksittäisten harmonisten yliaaltojen sekä kokonaissärön (THD) ja trendien analysointi – tunnista sähkönlaatu- tai laitteisto-ongelmat nopeasti
  • Yksivaiheisten jännitehäiriöiden tilastoanalyysi – vähentää analyysiin kuluvaa aikaa seuraamalla tapahtumien määriä ja laajuutta
  • Mukana PowerLog-ohjelmistopaketti tietojen nopeaan lataamiseen, analyysiin ja automaattiseen raportointiin – säästä aikaa luomalla sähkönlaaturaportit automaattisesti esiasetettujen mallien avulla

 

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite

 

 70...300 V

Min/Max/Avg-RMS-arvo

 

 Erottelukyky 0,125 V

Tapahtumien määrä

 

 175000

Jännitekuopat/katkokset

 

 Kyllä

Ajan tarkkuus

 

 5 ms

Jännitteen erottelukyky

 

 0,125 V

Ylijännitteet

 

 Kyllä

Taajuus

 

 Kyllä

Harmonisten yliaaltojen mittaus

 

 EN 61000-4-7 (32nd)

Välkynnän mittaus

 

 EN 61000-4-15

Tallennuskanavien määrä

 

 1 vaiheesta nollajohtimeen
2 vaiheesta/nollajohtimesta maadoitukseen

Tallennusaika

 

 1...339 päivää, keskiarvoistusajan mukaan (1 sekunti...20 minuuttia)

Transientit

 

 Kyllä

Taajuusalue

 

 50 Hz ±1 Hz ja 60 Hz ±1 Hz

Turvaluokitus

 

 CAT II 300 V